YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 

 
 
 
Doç.Dr. İlker ÖZMUTLU
Başkan
 
 
 
Öğr.Gör. Serkan AYDIN
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Arif Kaan EROĞLU
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Gözde ERSÖZ
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Başak EROĞLU
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Umut CANLI
Üye