MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

     Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlar; Sporun çok önemli bir sektör haline geldiği günümüzde artan uluslararası spor organizasyonlarına ve spor olgusuna bağlı olarak kurumumuzun uluslararası nitelik kazanma eğilimi, stratejik nitelikteki planlamayı öne çıkarmıştır.Yüksekokulumuz  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümünden oluşmaktadır. Eğitim süresi 4 yıl olan Yüksekokulumuz yukarıdaki esaslardan hareketle yöre ve ülke hizmetine sunmak üzere nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Yöneticisi  yetiştirerek bu alandaki ihtiyaca cevap vermeğe çalışmaktadır. Yüksekokulumuz; bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek, modern ve teknolojik yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak önemli araştırma ve eğitsel dokümanlar yayınlamayı hedef edinmiştir. Bu yönüyle öğretim elemanı başına düşen yıllık yayın sayısını arttırmayı, her bir bölüm için çağdaş normlarda en uygun eğitim programını oluşturmayı, öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek için gerekli bilgi, davranış ve donanıma sahip olmayı, topluma, meslek gruplarına, üniversiteye yararlı hizmetler sunmayı ilke edinmiştir. Ön başvuruda bulunan nitelikli öğrenciler, tercih ettikleri spor branşındaki sınav ile fiziksel performansa dayalı yeterlilik testlerinden oluşan özel yetenek seçme sınavına girmek zorundadırlar. Adaylar, kişisel değerlendirme hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak elektronik sistemlerle ölçülebilen ve hak edene hakkının verileceği şeffaf bir sınavdan geçerek okulumuza girmeye hak kazanmakta ve her branşta özellikle  mücadele eden milli sporculara Yüksekokulumuza girişte öncelik tanınmaktadır.  Mezunlarımız için spor alanlarında olduğu kadar aynı zamanda okulların ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde beden eğitimi öğretmenliği gibi iş ve kariyer fırsatları vardır ve yine mezunlarımız gençlik kulüplerinde, spor merkezlerinde, kamplarda, tatil mekanlarında, diğer devlet ve özel sektör kuruluşlarında antrenör, danışman, yönetici ve animatör olarak iş fırsatları bulabilirler.  

     Yüksekokulumuz gelecekte bulunmak istediği yere ulaşmak ve hedeflerine varmak için yapması gereken daha çok işleri olduğuna inanıyor, alanımızı üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslar arası alanda tanıtmayı ve geliştirmeyi, öğretim elemanlarımıza, personelimize ve öğrencilerimize mesleki gelişme olanakları vermeyi, Avrupa Birliği standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmayı, yüksekokulumuzun değerini ve saygınlığını yükseltecek elemanlar almayı ve yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzun gelişiminde ve bu günlere gelmesinde emeği geçentüm akademik ve idari personelimize en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.    

Doç.Dr.İlker ÖZMUTLU

BESYO MÜDÜRÜ