2018-10-04

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında 3 Proje İçin Destek Aldılar.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK 2209-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 3 PROJE İÇİN DESTEK ALDILAR.

 

2209-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Gözde ERSÖZ’ ün danışmanlığında aşağıda belirtilen 3 projede destek almışlardır.

Proje konuları:

Spor Sosyolojisi alanında "Egzersiz Davranışında Cinsiyetin Rolü" (Yürütücü: Mustafa Işık, Araştırmacı: Emine Tokdemir)

Egzersiz Psikolojisi alanında "Egzersiz Katılımcılarında Psikolojik İyi Oluşu Ön Görmede Egzersizde Güdülenme ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolü: Öz-Belirleme Kuramı"  (Yürütücü: Ayşe Bilgiseven, Araştırmacı: Yakup Eren Tan)

Ölçme ve Değerlendirme alanında "Beden Eğitimi ve Spor Üzerine Türkiye’ de Yapılan Yetenek Sınavlarının Analizi" (Yürütücü: Deniz Hüyüklü, Araştırmacı: Melisa İnce)  

Projede görev alan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.